Archiwum

W ramach naszych usług oferujemy Państwu BEZPŁATNE doradztwo w zakresie:

przygotowania dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy,
analizy oraz określenia zagrożeń i ich przeciwdziałaniu w trakcie realizacji projektu.
Jednocześnie istnieje możliwość skorzystania z kompleksowego doradztwa w trakcie realizacji projektu w zakresie m.in.:

Czytaj więcej

Realizacja projektu w ramach działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka nakłada na Beneficjenta szereg wymogów, określonych w Umowie o dofinansowanie.

Czytaj więcej

Idea

Categories: Archiwum
Comments: No

IdeaChcemy zachęcić firmy i klientów indywidualnych do zainteresowania się możliwościami realizacji i sfinansowania ze środków europejskich inwestycji i projektów zakładających m.in.

Czytaj więcej

InternetZasadnicze znaczenie dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i dla społeczeństwa informacyjnego ma powszechność oraz dostępność usług telekomunikacyjnych. Kwestie te są uzależnione od cen usług oraz od ich technicznej jakości jak i możliwości świadczenia. Kluczem w tym względzie jest jakość i dostępność infrastruktury telekomunikacyjnej. Dobrze rozwinięta infrastruktura, bazująca na nowoczesnych technologiach, pozwala na obniżenie cen usług teleinformatycznych i prowadzi do ich lepszej dostępności.

Czytaj więcej

b2bBusiness to Business (B2B) służy jako określenie powiązań między firmami, tworzonych za pośrednictwem Internetu, jak również innych elektronicznych systemów wymiany informacji. Wspólną cechą wszystkich relacji zachodizących pomędzy firmami i określanych jako B2B jest dokonywanie transakcji za pośrednictwem mediów elektronicznych.

Czytaj więcej