Biznesplany, studia wykonalności

Biznesplan jest niezbędny przy planowaniu nowych inwestycji, poszerzaniu działalności, pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy UE lub  kredytów inwestycyjnych.

Sporządzanie biznesplanu i wniosku kredytowego poprzedzamy sporządzeniem analizy koncepcji projektu oraz analizą finansową w zakresie optymalizacji pod kątem kryteriów wyboru projektów. Dokonujemy również oceny opłacalności planowanego przedsięwzięcia. Mogą Państwo liczyć na pełne doradztwo oraz opracowanie kompletnej dokumentacji.

W ramach biznesplanu przygotowujemy:

  • charakterystykę przedsiębiorstwa,
  • plan organizacyjny,
  • harmonogram,
  • analizę finansową.

Zgodnie z Państwa potrzebami sporządzamy kompletne wnioski kredytowe.