Audyt i analizy przedwdrożeniowe

Audyt oprogramowania lub rozwiązania IT  jest szczególnie ważny przy ściśle określonych kryteriach wyboru opisanych w dokumentacji projektu.

Audyt realizujemy pod kątem:

  • niezbędnych i pożądanych funkcjonalności,
  • możliwości rozbudowy,
  • integracji,
  • serwisowania.

Przygotowując się do wdrożenia projektów IT pierwszym etapem powinna być analiza przedwdrożeniowa. Określenie stanu obecnego oraz analiza potrzeb przedsiębiorstwa pomoże oszacować koszty i potencjalne  zyski.

Cele analizy:

  • ocena koncepcji projektu w zakresie optymalizacji pod kątem kryteriów wyboru projektów,
  • dostosowanie funkcjonalności systemu do zakresu działalności i potrzeb,
  • ustalenie celów, które będą efektem projektu IT,
  • określenie potencjalnych zysków biznesowych, osiąganych dzięki optymalizacji pracy w przedsiębiorstwie po wdrożeniu systemu,
  • ocena kosztów wdrożenia projektu i kosztów, które generuje oraz doradztwo w zakresie jego finansowania,
  • oszacowanie infrastruktury technicznej.

Zajmujemy się planowaniem i optymalizacją projektów pod kątem zwiększenia szans na otrzymanie dofinansowania, przy jednoczesnym zachowaniu potencjału biznesowego (nie budujemy projektów spełniających kryteria funduszy UE, które są oderwane od rzeczywistości rynkowej).