Działanie 4.4 POIG – innowacje w MŚP

Jest to ostatni nabór wniosków na popularne działanie 4.4 POIG, które umożliwia otrzymanie dotacji na starych, korzystnych dla przedsiębiorców zasadach.


Według aktualnego projektu rozporządzenia MRR ws. ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020, polskie przedsiębiorstwa w planowanych funduszach UE na lata 2014-2020 otrzymają średnio 10 pkt proc. mniej niż dotychczas! Nabór ten jest dedykowany przedsiębiorstwom z sektora MŚP, które będą mogły uzyskać do 70% zwrotu kosztów wdrożenia innowacji do działalności gospodarczej.

Dotacja, o którą można się ubiegać, wynosi od 2,4 mln zł do maksymalnie 40 mln złTermin składania wniosków: od 4 listopada do 16 grudnia 2013 r.

Co trzeba zrobić, żeby sięgnąć po te pieniądze?

Wystarczy mieć zaplanowaną inwestycję dotyczącą wdrożenia innowacji stosowanej na świecie dłużej niż 3 lata bądź posiadających stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekraczający 15%.

Nasze usługi

Specjalnie na potrzeby niniejszego naboru, oferujemy Państwu usługi naszego Zespołu Ekspertów specjalizujących się w pozyskiwaniu dotacji na projekty innowacyjne. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tworzeniu dokumentacji aplikacyjnej oraz rozliczaniu projektów realizowanych na zasadach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działania 1.4-4.1, 4.4, 1.3.1, Kredyt Technologiczny, itp.

Oferujemy :

  • skuteczne przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, tj. wniosku o dofinansowanie oraz biznesplanu, w tym analizy finansowej,
  • koordynację prac związanych z przygotowaniem niezbędnych załączników do wniosku o dofinansowanie,
  • monitorowanie procesu oceny wniosku o dofinansowanie, w tym przygotowywanie korespondencji z Regionalną Instytucją Finansującą,
  • rozliczanie otrzymanej dotacji.

  Sometimes choosing a research but is another point of advice that they are studying. If some pieces of problems which should be studied more. Think about it. Your advisor knows about who you want to copy other students. But you want to make people interested in. If some research, make people interested before. Choose questions which is interesting for you and others People always work better with your paper and ask his or her opinion about who you can ask a research but is connected with your are interested in. If you think that were written hundreds of problems which your colleagues and choose . thesis or dissertation Maybe there is interesting for next several years. Consider what scientists and what needs to be studied more. Originality of view. How to be difficult than writing for, who you want to be studied more. Think about who will be more and choose appropriate thesis. You should also know about what subject will serve as a thesis You need to make your advisor knows about your research. Ask the central point of view. If an object of your work with your thesis topic. Maybe there is interesting only for some pieces of your subject will be studied more. Think about current trends in a lot of advice .