Aktualne nabory

Nabór Działania 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Czytaj więcej

Nabór na działanie 4.1 Odnawialne źródła energii – typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór w działaniu 4.1 Odnawialne źródła energii – typ Czytaj więcej

Nabór na Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie – dotacje na e-usługi

Instytucja Zarządzająca RPO WL 2014-2020 – Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów Czytaj więcej