500 mln zł dla przedsiębiorstw na demonstratory nowych technologii

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło drugi konkurs w ramach PO Inteligentny Rozwój.

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej.

Wsparcie przeznaczone jest dla firm w zakresie prac rozwojowych, które  zwieńczone zostaną stworzeniem demonstracyjnych wersji nowych produktów w  programie „Demonstrator”. Budżet konkursu to 500 mln zł.

Kto może składać wnioski?
O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Na realizację projektów, które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 5 mln zł (mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa), 20 mln zł dla dużych przedsiębiorstw. Maksymalna wartość dofinansowania prac rozwojowych: 15 mln EUR.

Nabór wniosków od 7 maja do 22 czerwca 2015, kolejny nabór w IV kwartale 2015.

Informacje szczegółowe:  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

gh pre?o injetavel cialis soft tabs hgh injections for sale artvigil crevalor

most effective bodybuilding supplement ciclo para definir bodybuilder worship

dianabol for sale co codamol

bodybuilding meal plans cutting simple slim betaine hcl bodybuilding
Seo Taiji says it’s BTS’ era now seo providers Seo Taiji Thanks BTS And Expresses His Sincere Respect After Performing Together