500 mln zł dla przedsiębiorstw na demonstratory nowych technologii

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło drugi konkurs w ramach PO Inteligentny Rozwój.

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej.

Wsparcie przeznaczone jest dla firm w zakresie prac rozwojowych, które  zwieńczone zostaną stworzeniem demonstracyjnych wersji nowych produktów w  programie „Demonstrator”. Budżet konkursu to 500 mln zł.

Kto może składać wnioski?
O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Na realizację projektów, które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 5 mln zł (mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa), 20 mln zł dla dużych przedsiębiorstw. Maksymalna wartość dofinansowania prac rozwojowych: 15 mln EUR.

Nabór wniosków od 7 maja do 22 czerwca 2015, kolejny nabór w IV kwartale 2015.

Informacje szczegółowe:  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.