Dotacje na innowacje w MŚP w województwie łódzkim

Przedsiębiorcy z woj. łódzkiego doczekali się konkursu w ramach dofinansowania innowacji MŚP!

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ogłosiło pierwszy konkurs na innowacje w MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działania 2.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP, poddziałanie 2.3.1 Innowacje w MŚP.

W ramach konkursu dofinansowanie będą mogły otrzymać projekty polegające na:
• wdrożeniu lub zakupie i wdrożeniu wyników prac B+R,
• wdrożeniu innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje.

Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Wartość wydatków kwalifikowanych projektu: od 200 000 zł do 9 000 000 zł.
Poziom dofinansowania:
– do 55% dla mikro i małych,
– do 45% dla średnich przedsiębiorstw.

Termin naboru: 22 luty – 3 marzec 2016 r.