Nabór na e-usługi publiczne w województwie dolnośląskim

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków od Wnioskodawców – 1 lutego 2016r., godz. 8.00
Termin zakończenia przyjmowania wniosków od Wnioskodawców – 7 marca 2016r., godz. 15.00

Czytaj więcej: http://studioeprojekt.com/e-uslugi-publiczne-w-wojewodztwie-dolnoslaskim/