Archive for Czerwiec, 2015

Komunikatem z dnia 1 czerwca 2015r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło, że od 1 lipca 2015r. beneficjenci Programu Wiedza Edukacja Rozwój zobligowani są do stosowania zasady konkurencyjności i publikowania zapytań ofertowych oraz wyników postępowań dla upublicznionych od tego dnia zapytań ofertowych na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

Czytaj więcej