Archive for Kwiecień, 2015

W ramach naszych usług oferujemy Państwu BEZPŁATNE doradztwo w zakresie:

przygotowania dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy,
analizy oraz określenia zagrożeń i ich przeciwdziałaniu w trakcie realizacji projektu.
Jednocześnie istnieje możliwość skorzystania z kompleksowego doradztwa w trakcie realizacji projektu w zakresie m.in.:

Czytaj więcej

Realizacja projektu w ramach działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka nakłada na Beneficjenta szereg wymogów, określonych w Umowie o dofinansowanie.

Czytaj więcej

Wsparcie projektów B+R obejmuje realizację przez przedsiębiorstwo (samodzielnie lub jako lidera konsorcjum) badań, głównie badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych. Ich celem ma być opracowanie nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań, łącznie z przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych.

Czytaj więcej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” Programu Inteligentny Rozwój.

Data naboru wniosków od 07.05.2015 do 22.06.2015
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój.
Data naboru wniosków od 04.05.2015 do 31.12.2015
Wszystkiego co najlepsze
na Święta Wielkiej Nocy,
wiosennych nastrojów,
ciepłej, radosnej atmosfery,
miłych spotkań z Najbliższymi
oraz smacznego jajka
i mokrego Lanego Poniedziałku!