Archive for Marzec, 2015

Poddziałanie 1.1.1 związane jest ze zwiększeniem innowacyjności firm działających na polskim rynku, które odbywa się dzięki korzystaniu z rezultatów B+R w prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Jest to konkurs pierwszej osi priorytetowej POIR, która wdrażana jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. To pierwsza publiczna instytucja, która wprowadziła nowe metody oceny wniosków minimalizując wszystkie wymogi formalne oraz zmniejszając czas oczekiwania na ocenę do około 60 dni. 

Czytaj więcej

grafika2
Z myślą o małych i średnich przedsiębiorcach utworzono specjalnie dedykowaną formę wsparcia pod nazwą Instrument MŚP. Jest on skierowany do podmiotów z sektora MŚP, posiadających siedzibę w UE bądź kraju stowarzyszonym w programie Horyzont 2020, które wykazują wysoki potencjał wzrostu, jak również posiadają innowacyjną technologię, produkt lub usługę i zamierzają wdrożyć ją na rynek. W siedmioletniej perspektywie Komisja Europejska przeznaczy na ten cel 3 mld euro.

Czytaj więcej

dotacje_horyzont_2020
Horyzont 2020 to największy jak dotąd w historii ramowy program Unii Europejskiej na rzecz badań i innowacji. Jego łączny budżet przewidziany na lata 2014-2020 wyniesie blisko 80 mld euro. Program wpisuje się w strategię wzrostu Europa 2020, mającej na celu wzmocnienie pozycji Europy na arenie międzynarodowej, poprzez stworzenie światowej klasy nauki i technologii. Program został podzielony na 3 filary, w ramach których określone tematy szczegółowe.

Czytaj więcej

1Harmonogram konkursów w ramach Programu Innowacyjny Rozwój jest już dostępny. Pierwszy z nich zostanie ogłoszony 2 kwietnia 2015 r., a nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 4 maja do 31 grudnia 2015 r. Skierowany jest on do małych i średnich przedsiębiorstw i dotyczy poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach I priorytetu Programu Inteligentny Rozwój, Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej

PARP informuje, że od 10 marca do 21 kwietnia 2015r. będzie prowadzony nabór wniosków w programie wsparcia Duży Bon. W ramach programu małe i mikro przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, mogą zakupić usługę od jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw, które prowadzą w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe.

Czytaj więcej