Archive for Czerwiec, 2012

Działanie 2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – Rozwój e-usług.

Nabór wniosków – od 29 czerwca do 31 lipca 2012 r.

Głównym celem działania 2.2 jest rozwój e-usług dla obywateli, a także tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym w zakresie e-Government zwiększających zakres oraz dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną (front-office). Działanie umożliwia stworzenie systemu usług on-line dostępnych dla mieszkańców i przedsiębiorców, platformy zintegrowanych usług publicznych oraz innych usług społeczeństwa informacyjnego powiązanych z serwisem informacyjno-komunikacyjnym.

Czytaj więcej